Procesgericht volgen van jonge kinderen

groeien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goed onderwijs voor jonge kinderen is gericht op de harmonische ontwikkeling van de totale persoon. Het leerplan ZILL (Zin in leren! Zin in leven!) zet ons aan om deze harmonische ontwikkeling in onze dagelijkse activiteiten na te streven. Een jong kind ontwikkelt zich immers op verschillende vlakken tegelijk.

 

Voor een goede ontwikkeling is het noodzakelijk om de ontwikkeling van de kleuters voortdurend in kaart te brengen en hun vorderingen op te volgen.
Een sterke visie helpt ons om een doordacht evaluatiebeleid te voeren bij deze jonge kinderen. Evalueren zit vervat in het ontwerpen van gerichte activiteiten. Binnen de school werken we dan ook met 5 fasen.

 

Observeren
Als leerkracht willen we van bij de start van het schooljaar onze kleuters leren kennen. We willen zicht krijgen op de interesses van de kleuters. We zien wat hen motiveert, waar ze enthousiast over zijn, wanneer en waarom ze initiatief nemen …
Observeren doen we de hele dag door. Zowel breed als doelgericht. Dit om…
 • beter te kunnen inspelen op de kleuters;
 • gericht actie te ondernemen;
 • specifieke zorgvragen bij kleuters te ontdekken;
 • een beeld van de kleuter aan zijn ouders te schetsen;
 • een beeld door te geven aan anderen die bij het onderwijzen betrokken zijn.

Signaleren
Elk doelgericht onderwijsarrangement biedt ons de kans om evaluatiegegevens te verzamelen. Op basis van deze input screenen we de kleuters.
Alle leerlingen worden gescreend op 11 generieke basis doelen. Deze worden ook steeds besproken op het oudercontact van november-december.
 • Basisvertrouwen ontwikkelen
 • Een positief, realistisch zelfbeeld opbouwen
 • Plezier beleven en voldoening ervaren bij het spelen, leren en leven
 • Experimenteren en exploreren in de wereld rondom zich
 • Evenwicht behouden of herstellen en gecontroleerde aanpassingen maken
 • Bewegen op en rond de lichaamsassen
 • Bewegingen gelijktijdig, opeenvolgend en afwisselend uitvoeren
 • Gevoelens, behoeften bij zichzelf en bij de anderen beleven, aanvaarden, herkennen en in taal uitdrukken
 • Samenwerken met anderen
 • Een mondelinge boodschap verwerken
 • Een mondelinge boodschap overbrengen

Analyseren
In de balans van de kleuters verzamelen we per ontwikkelveld of ontwikkelthema informatie. Wie zien de sterktes van de kleuter en eveneens wat de kleuter bedreigt in zijn ontwikkeling.
De informatie in de balans wordt steeds besproken op de oudercontacten.

Handelen
Elke dag opnieuw bieden we activiteiten aan op maat van de kleuters. Zowel klassikaal als in groep als individueel, gaan we doelgericht op zoek naar kansen om de kleuters te stimuleren in hun ontwikkeling. We gebruiken hierbij ons thema (BC) om hun interesses en betrokkenheid te prikkelen.

   Ons moto
   Kleuters hebben nood aan “tijd en ruimte” om te ontwikkelen. Herhalen en veel oefenkansen zijn noodzakelijk. We geloven ook sterk in het buitenspel. Vandaar onze overtuiging om te investeren in een kindvriendelijke groene speelomgeving.

Evalueren en communiceren
Onze brede basiszorg wordt hierdoor steviger en krachtiger. We bewegen ons binnen een continuüm van zorg. We evalueren en sturen onze doelen en acties bij op korte termijn en op langere termijn.
Communiceren met de kleuters doen we permanent. We geven feedback voor, tijdens en na een activiteit. Een gevoelsmeter, keuzebord, foto’s, reflectie op het BC … zijn enkele materialen die communicatie ondersteunen.
Communiceren over de kleuter gebeurt binnen ons zorgteam en naar de ouders.
Zo krijgen leerkracht en ouder samen een beeld van de kleuter op school én thuis. We bespreken wat goed loopt en waar de ontwikkeling moeizamer verloopt of vastloopt.

 

 ​

   buitenklas in gebruik    sfeerbeeld de nieuwe wegel    leerlingenraad    buitenklas01  

 

Copyright © College O.-L.-V.-ten-Doorn

Basisschool De Wegel
B.L.Pussemierstraat 120, 9900 Eeklo
09/377.29.65
info.dewegel@coltd.be