- Inschrijvingen - Vanaf 23 mei starten de vrije inschrijvingen. U kan zich aanmelden door het formulier in te vullen achter  deze link. Meer info kan u lezen op onze website onder info/inschrijving.

Op reis naar Axenland

Samen leren samenleven. Een amibitieuze maar noodzakelijke doelstelling in de 21 eeuw.
Via de dieren van de Axenroos willen we onze kinderen helpen groeien tot weerbare en zelfredzame mensen met een positief zelfbeeld en respect voor het anders zijn van de ander.
Hiervoor zijn vaardigheden zoals communiceren, samenwerken (hulp en feedback geven, geven en ontvangen, een positieve en open houding hebben, verschillen respecteren, onderhandelen en afspraken maken, functioneren in een groep) en zelfregulering noodzakelijk.

De methodiek van de axenroos is een middel om relaties bespreekbaar te maken met de kinderen. De axendieren bieden kinderen een ‘taal’ om over (ingewikkelde) menselijke relaties en houdingen te praten. Het gebruik van dierenfiguren sluit goed aan bij hun belevingswereld. Al vlug leren ze dat iedereen wel eens een “goedgemutste leeuw” mag zijn. Dan gaat het over verantwoordelijkheid nemen en leiding geven. Een slechtgemutste leeuw is vervelend dominant en wil het altijd voor het zeggen hebben. Die kan maar beter eventjes in de leer gaan bij de kameel. Die kan tenminste ook eens volgzaam doen wat anderen zeggen.
Wil je de dieren beter leren kennen? Klik dan door via de dieren hieronder.

 ​

   buitenklas in gebruik    sfeerbeeld de nieuwe wegel    leerlingenraad    buitenklas01  

 

Copyright © College O.-L.-V.-ten-Doorn

Basisschool De Wegel
B.L.Pussemierstraat 120, 9900 Eeklo
09/377.29.65
info.dewegel@coltd.be