De Nieuwe Wegel heeft maar 1 doelstelling

Een nieuwbouw en/of herschikking van de bestaande gebouwen op de Kleine Wegel moet ervoor zorgen dat er nog efficiënter op pedagogisch en administratief nieveau kan gewerkt worden. We verlaten de lokalen op de Grote Wegel, het Lekehofje en de Middenwegel. Alle leerlingen van de school zullen les volgen op 1 campus.

7 PIJLERS

1. We bouwen tegen september 2016 een basisschool voor 600 leerlingen
                - met de formule DBFM (Design-Build-Finance-Maintain)
                - een nieuwbouw met een bouwoppervlakte van 3 500 m2
2. We blijven binnen het bestaande Bijzonder Plan van Aanleg (BPA)
3. We behouden maximaal de open, groene ruimte
4. We nemen alle bepalingen inzake veiligheid, brandpreventie,verkeer … in acht
5. We bouwen met duurzame materialen
6. We sporten met alle leerlingen op school
7. We staan open voor samenwerking met Stad Eeklo, plaatselijke verenigingen,…

Go to top